Horní menu

Zbečno, Hamousův statek - Obnova přeneseného špýcharu (2009)

       původní trámy špýcharu, který se přenášel      

 

    

            

         základy pro přenesený špýchar

   sklep

                               

        přenesený špýchar po kolaudaci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

Návrat na Naše firma