Horní menu

Praha 2, Vinohradská 12 - Obnova fasád a výkladců budovy Českého rozhlasu (2009)

 

 

                      

 

     

 

               

 

  

                       

    

 

                           

                   Fasáda po obnově - Vinohradská třída       

                      Dvorní fasáda před obnovou             

                      Fasáda po obnově - dvorní trakt

 

Návrat na  Naše firma